سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار

مدیریت / مدیریت MBA

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • مديريت بازرگاني و بازاريابي با رویکرد توسعه پایدار
 • مديريت صنعتي و سيستم با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت کارآفريني با رویکرد توسعه پایدار
 • مديريت مالي و حسابداري با رویکرد توسعه پایدار
 • مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات با رویکرد توسعه پایدار
 • مديريت فناوري، تحقيق و توسعه با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت اجرایی و شهری با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
 • مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های امنیتی و سیاسی با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های زنان و خانواده با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های اقتصاد و اشتغال با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های آموزش و فرهنگ با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های سلامت و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
 • مديريت راهبردي و رقابت با رویکرد توسعه پایدار
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
 • حاکميت سازماني و مسووليت اجتماعي
 • جایگاه آینده پژوهی در ایران و جهان
 • جایگاه آینده پژوهی در حوزه اسلامی
 • جایگاه آینده پژوهی و نقش آن در دانش های گوناگون
 • نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیک
 • تعیین نقشه استراتژیک به کمک رویکرد آینده پژوهی
 • عوامل استراتژیک و رویکرد آینده نگاری
 • آینده پژوهی در حوزه های سلامت و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی در حوزه های زنان و خانواده با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی در حوزه های اقتصاد و اشتغال با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی در حوزه های آموزش و فرهنگ با رویکرد توسعه پایدار
 • اهمیت آینده پژوهی در برنامه ریزی کلان
 • آینده پژوهی در حوزه های امنیتی و سیاسی با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی سازمان هاي دولتي و عمومي با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی شهری با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی کارآفريني با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی راهبردي و رقابت با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی سيستم‌ها و فناوري اطلاعات با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی فناوري، تحقيق و توسعه با رویکرد توسعه پایدار
 کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۸/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۸/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار
همراه 09109586591
تلفن دبیرخانه 02144293522
پست الکترونیک info.aconf@conf.ac.ir
آدرس دبیرخانه یوسف آباد