سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • استراتژی، چالشها و مدیریت آنها
 • تحول سازمانی و مدیریت تغییرات
 • تصمیم گیری در شرایط چالش بر انگیز کسب و کار
 • ساختاردهی در سازمانهای امروزی
 • مدیریت پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور
 • مدیریت تولید و عملیات سازمانهای صنعتی و خدماتی
 • مدیریت منابع انسانی و چالشهای پیش رو در آن
 • بازاریابی و فروش محصولات و خدمات
 • مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری
 • بازرگانی داخلی و خارجی
 • حسابداری و گردآوری و تحلیل اطلاعات مالی
 • فن آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و غلبه بر چالشها
 • توسعه اقتصادی و راهکارهای غلبه بر موانع توسعه
 • اقتصاد سنجی و تحلیل های اقتصادی بعنوان ابزاری جهت مدیریت و تصمیم گیری
 • سیاست های خرد و کلان اقتصادی تاثیر گذار بر کسب و کارها
 • کارآفرینی و چالشهای پیش رو برای کارآفرینان
 • مدیریت بحران و ایمنی
 • تعالی سازمانی
 • مدیریت در حوزه سلامت
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت کسب و کار ورزش
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۸/۲۶
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۴/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۸/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
همراه -
تلفن دبیرخانه 04133392367
پست الکترونیک icmbtu@tabrizu.ac.ir
آدرس دبیرخانه بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه مدیریت دانشگاه تبریز