سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

توسعه پایدار شهرستان بروجرد؛ حرکت به سوی فرا صنعت

علوم انسانی / اقتصاد

 درباره همایش


 محورهای همایش

حوزه اجتماعی با تمرکز بر شهرستان بروجرد:
نقش توسعه اجتماعی در توسعه پایدار
تبیین توسعه پایدار روستایی و شهری
نقش آموزش در توسعه پایدار
امنیت، عدالت و سرمایه اجتماعی
حوزه اقتصادی با تمرکز بر شهرستان بروجرد:
نقش سرمایه گذاری در توسعه پایدار
بهبود فضای کسب و کار
کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در شهرستان
مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه
تبیین نقش خدمات در فراصنعت
حوزه زیست محیطی با تمرکز بر استان لرستان:
نقش آبخیزداری در توسعه
محیط زیست و مرتع داری در زاگرس
مدیریت مصرف و پسماند
حفاظت از زمین و منابع آبی

توسعه پایدار شهرستان بروجرد؛ حرکت به سوی فرا صنعت

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۱۰/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۷/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۹/۲۵

 اطلاعات تماس

وب سایت توسعه پایدار شهرستان بروجرد؛ حرکت به سوی فرا صنعت
همراه 09100703782
تلفن دبیرخانه 06642468223
پست الکترونیک develop@abru.ac.ir
آدرس دبیرخانه دانشگاه آیت الله بروجردی