سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

1. معماری و شهرسازی معاصر در نقاط مختلف کشور
2. ارزیابی پس از سکونت در آثار معماری معاصر
3. معماری معاصر و طبیعت
4. سازه و فن آوری در معماری معاصر
5. نقش صنعت در شکل گیری معماری و شهرسازی معاصر
6. میراث معاصر
7. تاریخ گرایی در معماری معاصر
8. معاصرسازی معماری بومی 
9. معماری معاصر روستایی
10. هویت در معماری معاصر
11. جریان های فکری در معماری و شهرسازی معاصر
12. بازسازی پس از سوانح طبیعی و انسانی
13. معماری معاصر در بافت های تاریخی و فرسوده
14. طرح های جامع تفصیلی شهرها
15. سیما و منظر شهری
16. مسکن معاصر

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۸/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۸/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
همراه 09302944215
تلفن دبیرخانه 06132907528
پست الکترونیک icauconf98@gmail.com
آدرس دبیرخانه دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی معماری