سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا و انرژی پاک

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • علوم کشاورزی:
 • مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
 • مهندسی آب
 • مهندسی زراعت
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی
 • مهندسی علوم باغبانی
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی-جنگل
 • مهندسی علوم خاک
 • مهندسی علوم دام و طیور
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • مهندسی شیلات
 • مهندسی منابع طبیعی-چوب
 • مهندسی صنایع غذایی
 • مهندس محیط زیست
 • مهندسی منابع طبیعی-بیابان
 • مهندسی مكانيزاسيون كشاورزی
 • مهندسی فضای سبز
 • مدیریت کشاورزی
 • گیاهان دارویی
 • و کلیه گرایش ها
 • علوم جغرافیایی:
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیای گردشگری
 • جغرافیای انسانی
 • جغرافیای شهری
 • جغرافیای روستایی
 • جغرافیای نظامی
 • جغرافیای سیاسی
 • ژئومورفولوژی
 • آب و هواشناسی
 • کارتوگرافی
 • آمایش سرزمین
 • سنجش از دور RS
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • و کلیه گرایش ها
 • محیط زیست:
 • مهندسی محیط زیست-انرژی
 • مهندسی محیط زیست-آب و فاضاب
 • مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
 • مهندسی محیط زیست-آلودگی آب
 • مهندسی محیط زیست-آلودگی خاک
 • مهندسی محیط زیست-تنوع زیستی
 • برنامه ریزی محیط زیست
 • آمایش سرزمین
 • اقتصاد محیط زیست
 • حقوق محیط زیست
 • مدیریت محیط زیست HSE
 • و کلیه گرایش ها
 • منابع طبیعی:
 • مهندسی منابع طبیعی-شیلات
 • مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
 • مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری
 • مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری
 • مهندسی منابع طبیعی-بیابان
 • مهندسی منابع طبیعی-صنایع چوب و کاغذ
 • و کلیه گرایش ها
 • انرژی:
 • سیستم های انرژی
 • فناوری های انرژی
 • انرژی و محیط زیست
 • مهندسی انرژی هسته ای
 • مهندسی پرتوپزشکی
 • انرژی های نو
 • و کلیه گرایش ها
 • گردشگری:
 • مدیریت جهانگردی
 • بازاریابی گردشگری
 • جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
 • اکوتوریسم
 • گردشگری مذهبی
 • مدیریت گردشگری
 • مدیریت هتلداری
 • گردشگری سلامت
 • پذیرایی و تشریفات
 • و کلیه گرایش ها
 • و کلیه رشته های مرتبط
اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا و انرژی پاک

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۸/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۸/۱۳

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا و انرژی پاک
همراه 09050244532
تلفن دبیرخانه 05138820210
پست الکترونیک Info@tadbir-ange.ir
آدرس دبیرخانه بلوار توس،توس 57، پلاک 48/2