سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • فقه:
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • فقه  سیاسی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 • اصول و قواعد فقه
 • سایر موضوعات مرتبط
 • حقوق:
 • حقوق اساسی
 • حقوق جزای عمومی
 • حقوق مدنی
 • حقوق اداری
 • حقوق تجارت
 • حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 • حقوق عمومی
 • حقوق بشر
 • حقوق شهروندی
 • حقوق کیفری
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق دادرسی اداری
 • حقوق جزای عمومی
 • حقوق بازار سرمایه
 • حقوق بین المللی عمومی
 • حقوق سازمانهای بین المللی
 • حقوق بین المللی خصوصی
 • حقوق سرمایه گذاری خارجی
 • آئین دادرسی مدنی
 • آئین دادرسی کیفری
 • مدیریت قضایی
 • مدیریت نظارت و بازرسی
 • مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
 • چالش های حقوقی در روابط بین الملل
 • چالش های حقوقی وکالت در نظام بین المللی
 • چالش های حقوق اسلام با حقوق بین الملل
 • سایر موضوعات مرتبط
 • پژوهش های دینی:
 • مطالعات دینی در حوزه معارف اسلامی
 • مطالعات دینی در حوزه تبلیغات و ارتباطات دینی
 • مطالعات دینی در حوزه اخلاق و عرفان
 • مطالعات دینی در حوزه فقه
 • مطالعات دینی در حوزه فلسفه
 • مطالعات دینی در حوزه علوم اجتماعی
 • مطالعات دینی در حوزه علوم سیاسی
 • مطالعات دینی در حوزه روانشناسی
 • مطالعات دینی در حوزه مدیریت
 • مطالعات دینی در حوزه اقتصاد
 • مطالعات دینی در حوزه حقوق
 • مطالعات دینی در حوزه تاریخ
 • دولت، فرهنگ و مطالعات دینی
 • اصول و مبانی هنر در مطالعات دینی
 • جایگاه امنيت رواني و اجتماعي در مطالعات دینی
 • بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در مطالعات دینی
 • بررسی اندیشه های عرفانی امام و رهبری
 • سایر موضوعات مرتبط
 • علوم انسانی:
 • آموزش و پرورش
 • ادبیات، تاریخ و فرهنگ
 • الهیات و معارف اسلامی
 • الگوهای ایرانی اسلامی
 • جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات          
 • مطالعات فقه و حقوق
 • مطالعات علوم سیاسی
 • مشاوره و راهنمایی
 • علوم اجتماعی و  فرهنگی
 • علوم تربیتی و مطالعات رفتاری
 • هنر و مطالعات معماری
 • سایر موضوعات مرتبط
 • علوم اسلامی:
 • علوم قرآن و حدیث
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی
 • اسلام و مبانی علوم انسانی
 • علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • روان شناسی و علوم رفتاری
 • مدیریت و اقتصاد
 • علوم انسانی
 • سایر موضوعات مرتبط
 • علوم اجتماعی:
 • مردم‌ شناسی
 • جمعیت‌ شناسی
 • جامعه ‌شناسی
 • برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی
 • جامعه ‌شناسی انقلاب اسلامی
 • مطالعات فرهنگی
 • مطالعات جوانان
 • مدیریت خدمات اجتماعی
 • مدیریت راهبردی فرهنگ
 • برنامه ریزی توسعه منطقه ای
 • برنامه ریزی گردشگری
 • دانش اجتماعی مسلمین
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • گردشگری مذهبی
 • مطالعات اوقات فراغت
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • جامعه شناسی ورزشی
 • سایر موضوعات مرتبط
 • الهیات و معارف اسلامی:
 • ادیان و عرفان
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • معارف اسلامی و اخلاق
 • معارف اسلامی و ادیان
 • معارف اسلامی و تاریخ
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و علوم قرآنی
 • معارف اسلامی و کلام
 • سایر موضوعات مرتبط
کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۱۰/۱۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۱۰/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۱۰/۱۸

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
همراه 0
تلفن دبیرخانه 02171053199
پست الکترونیک info@iccad.ir
آدرس دبیرخانه بزرگراه ارتش، ابتدای جاده لشگرک، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور دفتر مرکزی شبکه دانشگاه های جهان اسلام