سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

تعامل صنعت و کشاورزی در رونق تولید، اشتغال مولد و فضای کسب و کار

- فرصت ها و چالش های صنعت و تجاری سازی کشاورزی در سایه تحریم

- صنعت و تولید نهاده های کشاورزی (کود، سموم، ابزار و ماشین آلات ...)

- کشاورزی دقیق و فناوری های نوین در کشاورزی و محیط زیست

- چالش های اقتصادی در توسعه کشاورزی و پایداری منابع طبیعی

- زنان و تجاری سازی کشاورزی با تاکید بر گردشگری کشاورزی

- نقش حکمرانی در توسعه صنعت کشاورزی و تجاری سازی آن

- نقش صنعت در تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک

- جایگاه بخش خصوصی در صنعت و تجاری سازی کشاورزی

- نگرش کارآفرینانه به آموزش و تجار ی سازی کشاورزی

- پدافند غیرعامل در صنعت کشاورزی و محیط زیست

- صنعت در تولیدات زراعی و باغی و گیاهان دارویی

- صنعت آب و انرژی در کشاورزی و محیط زیست

- بازاریابی، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی

- تعامل صنعت و کشاورزی در ارتقاء امنیت غذایی

- محیط زیست و آلودگی های صنعتی و کشاورزی

- زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی

- صنعت کشاورزی و محصولات تراریخته

- نقش ریزگردها در صنعت و کشاورزی

- تجارت و کشاورزی در نظام بین الملل

- صنعت در شیلات و علوم دامی

- صنعت و فرآورده های غذایی

- منابع طبیعی و توسعه پایدا

کنفرانس ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۹/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۹/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۹/۱۴

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
همراه 09302944215
تلفن دبیرخانه 06132907526
پست الکترونیک 1ncicaconf@gmail.com
آدرس دبیرخانه سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان،اداره آموزش،پژوهش و فناوری