سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی معماری ماندگار

مهندسی / مهندسی معماری

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://architect.damavandiau.ac.ir/


 محورهای همایش

  • شهرسازی و مدیریت شهری
  • حفاظت محیط زیست
  • مهندسی ساختمان (عمران و ...)
  • معماری و هنرهای وابسته به معماری
  • عوامل موثر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
  • آموزش های تخصصی در دانشگاه ها و آموزش های عمومی
  • قوانین استاندارد های جاری کشور و امور حقوقی
اولین همایش ملی معماری ماندگار

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۰/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی معماری ماندگار
همراه
تلفن دبیرخانه 76301220
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه دماوند، میدان معلم، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی