سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش

* مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
*مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

* مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
* آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
* علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
* هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
* سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
* شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
* تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
* پدافند غيرعامل و امنیت زیستی
* محیط زیست و آمایش سرزمین
* علوم تکنولوژی نهال و بذر
* علوم باغبانی و فضای سبز
* حشره شناسی کشاورزی
* زراعت و اصلاح نباتات
* علوم دام و دامپزشکی
* جنگل و مرتع و بیابان
* علوم شیلات و آبزیان
* علوم و صنایع غذایی
* آبیاری و زهکشی
* توسعه روستایی
* و سایر موارد مرتبط و...


 محورهای همایش

* مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
*مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

* مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
* آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
* علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
* هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
* سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
* شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
* تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
* پدافند غيرعامل و امنیت زیستی
* محیط زیست و آمایش سرزمین
* علوم تکنولوژی نهال و بذر
* علوم باغبانی و فضای سبز
* حشره شناسی کشاورزی
* زراعت و اصلاح نباتات
* علوم دام و دامپزشکی
* جنگل و مرتع و بیابان
* علوم شیلات و آبزیان
* علوم و صنایع غذایی
* آبیاری و زهکشی
* توسعه روستایی
* و سایر موارد مرتبط و...

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۱۲/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۳/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۱۱/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
همراه 09356666666
تلفن دبیرخانه 77459847
پست الکترونیک info@naconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران