سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی

علوم انسانی / علوم تربیتی آموزشی

 درباره همایش

الف: علوم تربیتی

 

1-تعليم و تربيت اسلامی
2-برنامه ریزی آموزشی
3-آموزش و پرورش ابتدایی
4-آموزش پیش دبستانی
5-تکنولوژی آموزشی
6-برنامه ریزی درسی
7-تحقیقات آموزشی
8-مديريت آموزشی
9- آموزش الكترونيك
10-اخلاق اسلامی

 

ب: علوم روانشناسی

 

1-روانشناسی بالینی
2-روانشناسی تربیتی
3-روانشناسی شخصیت
4-روانشناسی صنعتی و سازمانی
5-روانشناسی عمومی
6-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
7-فلسفه تعلیم و تربیت
8-برنامه ریزی درسی
9-روانشناسی سلامت
10-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

 

پ: علوم اجتماعی و فرهنگی

 

1-پژوهش علوم اجتماعی
2-علوم ارتباطات اجتماعی
3-مطالعات زنان و خانواده
4-مردم شناسی
5-جامعه شناسی
6-جمعیت شناسی
7-مددكاری اجتماعی
8-برنامه ريزی رفاه اجتماعي
9- مطالعات راهبردی فرهنگ
10-مديريت و برنامه ريزی امورفرهنگی

 


 محورهای همایش

الف: علوم تربیتی

 

1-تعليم و تربيت اسلامی
2-برنامه ریزی آموزشی
3-آموزش و پرورش ابتدایی
4-آموزش پیش دبستانی
5-تکنولوژی آموزشی
6-برنامه ریزی درسی
7-تحقیقات آموزشی
8-مديريت آموزشی
9- آموزش الكترونيك
10-اخلاق اسلامی

 

ب: علوم روانشناسی

 

1-روانشناسی بالینی
2-روانشناسی تربیتی
3-روانشناسی شخصیت
4-روانشناسی صنعتی و سازمانی
5-روانشناسی عمومی
6-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
7-فلسفه تعلیم و تربیت
8-برنامه ریزی درسی
9-روانشناسی سلامت
10-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

 

پ: علوم اجتماعی و فرهنگی

 

1-پژوهش علوم اجتماعی
2-علوم ارتباطات اجتماعی
3-مطالعات زنان و خانواده
4-مردم شناسی
5-جامعه شناسی
6-جمعیت شناسی
7-مددكاری اجتماعی
8-برنامه ريزی رفاه اجتماعي
9- مطالعات راهبردی فرهنگ
10-مديريت و برنامه ريزی امورفرهنگی

 

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۱۲/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۵/۲۰
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۱۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
همراه 09356666666
تلفن دبیرخانه 77491332
پست الکترونیک info@epsconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران