سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

مهندسی / مهندسی معماری

 درباره همایش


 محورهای همایش

معماری، آسیبهای فرهنگی- اجتماعی و مدیریت شهری


پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری


اخلاق حرفهای و آموزش در معماری و شهرسازی


مرمت، احيا بناهای تاریخی، نوسازی و هویت شهری


معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی


معماری، شهرسازی و توسعه پایداری


نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه شهری


مدیریت شهری، اقتصاد و توسعه معماری


مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی


گردشگری و مدیریت شهری

 

مدیریت دانش و مطالعات میان رشتهای در معماری و شهرسازی

 

جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی

 

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۳/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۱۳

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
همراه 09105360230
تلفن دبیرخانه 02133202481
پست الکترونیک acum@shebakconf.ir
آدرس دبیرخانه دانشگاه تهران مرکز همایش های پردیس منابع طبیعی