سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش

اطلاعات برگرفته از سایت همایش به آدرس

http://11.iseconf.ir/


 محورهای همایش

برنامه ریزی ومحیط زیست
آمایش وارزیابی محیط زیست

حفاظت ومحیط زیست 
مدیریت ومحیط زیست
حمایت ومحیط زیست
ارزیابی ومحیط زیست
انرژی ومحیط زیست
کشاورزی ومحیط زیست
آلودگی ها ومحیط زیست
نانو ومحیط زیست
پساب ومحیط زیست
پسماند ومحیط زیست
تنوع زیستی ومحیط زیست
گردشگری ومحیط زیست
دریاها ومحیط زیست

تالاب ها ومحیط زیست
حقوق ومحیط زیست
مدیریت محیط زیست
اسلام ومحیط زیست
فرهنگ ومحیط زیست
آموزش ومحیط زیست
فناوری های نوین ومحیط زیست
سایر ایده های نوین در جنبه حمایت، حفاظت ومدیریت محیط زیست

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۱۲
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۲/۰۷

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست
همراه
تلفن دبیرخانه 08137253513
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه همدان- خیابان بوعلی سینا-برج آرین-طبقه 7-دبیرخانه و ستاد مرکزی همایش