سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت

علوم انسانی / روانشناسی

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://cppconf.alzahra.ac.ir/


 محورهای همایش

فرهنگ و اختلالات روانشناختی

 

اختلالات خلقی و اضطرابی

 

اختلالات سایکوتیک

 

اختلالات شخصیت

 

اختلالات جنسی

 

اعتیاد و سو مصرف مواد

 

جنسیت و اختلالات روان شناختی

 

اختلالات دوران کودکی و نوجوانی

 

اختلالات سالمندی

 

فرهنگ، پیشگیری و درمان

 

روش های روان درمانی و مشاوره

 

روش های مقابله با استرس

 

پیشگیری از خشونت خانگی

 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

امنیت روانی

 

مشاوره و روان درمانی تعارضات خانوادگی

  

فرهنگ، خانواده و تعلیم و تربیت

 

آسیب شناسی نظام خانواده

 

خانواده و سلامت جنسی

 

خشونت خانگی

 

چرخه های زندگی خانوادگی

 

مذهب، معنویت و خانواده

 

خانواده، نظام آموزشی وتربیت اخلاقی

 

خانواده و نقش های جنسیتی

 

اشتغال و آسیب های خانواده

 

خانواده، فضاهای مجازی، فرصت و تهدید

 

آسیب شناسی نظام آموزشی

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۲/۱۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۷/۰۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
همراه
تلفن دبیرخانه 021-85692285
پست الکترونیک cppconference@alzahra.ac.ir
آدرس دبیرخانه