سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین

دین و مذهب / الهیات و معارف اسلامی

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://ich95.ir/


 محورهای همایش

بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی – اسلامی: چالش ها و راهکارها

اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛ بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

 آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور

 آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی – اسلامی و راهکارهای عملی شدن آن در ایران

و...

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۱۲

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین
همراه 09386138898
تلفن دبیرخانه 01134524593
پست الکترونیک modiriatedolati_dr@yahoo.com
آدرس دبیرخانه خیابان امام- پاساژ الماس