سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 درباره همایش

منبع:سایت همایش 

http://shconf.ir/


 محورهای همایش

۱-پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی:

 

۲- پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی:

 

۳- پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش:

 

۴- پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی:

 

۵- پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی:

 

۶- پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی :

 

۷-پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی :

 

۸- پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی :

 

۹- پژوهش های نوین در حوزه مدیریت:

 

۱۰- پژوهش های نوین در حوزه تاریخ :

 

 

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۱/۲۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۱۶

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 77230678-021
پست الکترونیک info@shconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران