سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم

علوم پایه / زیست شناسی

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://ps.iauctb.ac.ir/


 محورهای همایش

سیستماتیک گیاهی
فیلوژنی مولکولی گیاهی
فلور ایران
گیاهان آبزی
گیاهان اندمیک و اگزوتیک
گیاهان هالوفیت
گیاهان مهاجم
گیاهان در حال انقراض
اناتومی گیاهی
گیاهان دارویی و سمی
جامعه شناسی گیاهی
سیتوژنتیک
جلبک شناسی
کاربرد گیاه شناسی در سایر علوم
قارچ ها
گلسنگ ها
گیاه و طب
طراحی فضای سبز

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۱۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم
همراه 09906962429
تلفن دبیرخانه 02144600184
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - بلوار امام حسن(ع)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - مجتمع دانشگاهی نیایش