سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعادپایین

علوم پایه / فیزیک

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://riapa.tabrizu.ac.ir/fa


 محورهای همایش

سلولهای خورشیدی و یافته های جدید شامل عناوین زیر
نانوساختارهای نیم رسانا: نقاط، چاهها و سیمهای کوانتومی
ساختارهای هیبریدی شامل مواد دوبعدی نوین مانند گرافن، دی چالکوجنایدهای فلزات واسطه
پروسکایت ها و ساختارهای چند لایه ای
پلیمرها ، مواد آلی، لایه های نازک، ساختارهای پلاسمونیکی

و...

پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعادپایین

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۳/۰۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۰۲
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۱۴

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعادپایین
همراه
تلفن دبیرخانه 04133392995
پست الکترونیک riapa@tabrizu.ac.ir
آدرس دبیرخانه تبریز - پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز