سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

علوم انسانی / کارآفرینی

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://cnf.hsu.ac.ir/rur_en


 محورهای همایش

1- حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا

2- کارآفريني روستايي و خودکفايي دهياري‌ها
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفريني روستايي
4- رویکردها و نظريه هاي توسعه کارآفريني روستايي و تجارب جهاني

5- موانع و چالش هاي توسعه کارآفريني روستايي در ایران
6- آينده توسعه کارآفريني روستايي در ايران

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۱/۳۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۱۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۲/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 05144013317
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- ساختمان ادبيات و علوم انساني – دانشکده جغرافيا و علوم محيطي – اتاق 147