سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

علوم انسانی / علوم تربیتی آموزشی

 درباره همایش


 محورهای همایش

آموزش، خلاقیت و هوشمند سازی

روش های نوین تدریس

سایر مباحث مرتبط با موضوع

ارزشیابی و تحلیل سیستم های آموزشی دانشگاه پیام نور

ارائه الگوی متناسب با نظام آموزشی و تحلیل برنامه های درسی دانشگاه پیام نور

جهانی شدن و تهیه و تدوین کتب درسی دانشگاه پیام نور

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۰۹/۰۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۱۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
همراه 09039814544
تلفن دبیرخانه 025-37179143
پست الکترونیک qpnu.psy@gmail.com
آدرس دبیرخانه قم، 60 متری شهدای پست، دانشگاه پیام نور استان قم