سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر

مهندسی / مهندسی برق

 درباره همایش


 محورهای همایش

محورهای برق:

 

1.کــاربرد نانو تکنـــلوژی در مهندسی بـرق و کامپیوتر

 

2.پـــردازش سیـــگنال هـای دیـــجیتـــــال

 

3. میـــدان و امـــــواج مـــــاکروویــــو

 

4.مکــــاترونـــــیک و ربــــاتیـــک

 

5.مهنـــــدسی پـــــزشــــکی

 

6.اتومــــاســـیون صــنعتی

 

7.مخــابرات ماهــواره ای

 

8.مخــــابـرات سیار

 

9.الـکـــترونیـک

 

10.قــــدرت

 

11.کنترل

 

 محورهای کامپیوتر:

 

1.داده کـاوی

 

2.محاسبــات نرم

 

3.بیو انـفرمـــاتیــک

 

4.شبـکه های کامپـــیوتری

 

5.مدیــریــــت اطلاعــــــــــــات

 

6.مدل ســــازی کامپیـــــــوتــــری

 

7.امنیـــــت اطلاعــــات و شبـــــــــکه

 

8.پردازش تصـــویر و گرافیـــک در کامپیـــوتر

 

9.یادگیـــری ماشــــــــین و تشـــــخیص الــــگو

 

10.طراحی و ســــــــاخت به کمـــک کامپــــیو تــــر

 

11. مدل ســازی و ارز یابی سیستــــم های کامـــپیوتـــری

 

12.محـــــاسبـــــــــات خــــــــوشه ای ، مشبـــــــــک و ابـــــری

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۲/۲۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۲۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۲/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین همایش ملی برق و کامپیوتر
همراه
تلفن دبیرخانه 03152635161 و 03152636160 داخلی 187
پست الکترونیک pezhouheshamin84@gmail.com
آدرس دبیرخانه اصفهان - فولاد شهر - محله A2 - موسسه آموزش عالی امینمحل برگزاري: اصفهان - فولاد شهر - موسسه آموزش عالی امین