سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

مهندسی / مهندسی برق

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • تلفات شبکه های توزیع
  • مدلسازی و محاسبات تلفات
  • کاهش تلفات در شبکه و اجزاء آن
  • طراحی نوین شبکه های توزیع در جهت کاهش تلفات
  • نقش فرسودگی و عمر تجهیزات بر روی تلفات شبکه های توزیع
  • اقدامات صورت گرفته در زمینه پیک سائی
 • اتوماسیون شبکه های توزیع
  • اتوماسیون و مدیریت خطا در شبکه های توزیع
  • روش های مانیتورینگ پست ها و شبکه های توزیع
  • مانور اتوماتیک شبکه های توزیع
  • کنترل دیسپاچینگ و شبکه های توزیع
  • مکانیزاسیون شبکه های توزیع برق هوشمند
 • نقش شبکه های هوشمند در شبکه توزیع
  • نقش شبکه های هوشمند در کنترل خاموشی ها
  • استفاده از شبکه های هوشمند در جهت بهبود بهره برداری
  • نقش شبکه های هوشمند و کاهش هزینه های نگهداری شبکه
بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۱/۳۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۱۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۲۱

 اطلاعات تماس

وب سایت بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
همراه
تلفن دبیرخانه 33439271-023
پست الکترونیک info@seed.co.ir
آدرس دبیرخانه سمنان - دانشگاه سمنان