سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

ششمین همایش دانشگاهی و ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت

دین و مذهب / دین پژوهی

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://ccls.imamreza.ac.ir/index.php/cls/cls


 محورهای همایش

 • دین
 • عرفان
 • فلسفه
 • روان شناسی و جامعه شناسی
 • فرهنگ عامّه و اسطوره شناسی
 • هنر
 • تصویرگری
 • رسانه
 • نظریّه و نقد ادبی
 • جهانی شدن و ترویج و حفظ صلح
 • محیط زیست
ششمین همایش دانشگاهی و ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۲/۱۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۲/۲۸

 اطلاعات تماس

وب سایت ششمین همایش دانشگاهی و ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت
همراه
تلفن دبیرخانه 05138041
پست الکترونیک koodak6@imamreza.ac.ir
آدرس دبیرخانه مشهد - دانشگاه بين المللی امام رضا (ع)