سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران سنتی و سنت گرایان در زمینه مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران

علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

 درباره همایش

مناسبات ملت و دولت در تاریخ از موضوعات و مباحث محوری تاریخ ایران است. به رغم آثاری که پیرامون قدرت سیاسی و رفتارهای حاکمان و فعالیتهای دستگاه حکومت نوشته شده است مي توان ادعا كرد که هنوز خلاءهای جدی نظری و مفهومي وجود دارد. یکی از این خلاءها نقد دیدگاه های مطرح شده پیرامون مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران است از قبيل نظريه استبداد ايراني يا تضاد دولت و ملت و مباحثي چون گسست سياسي و انفكاك عملكردي ميان ملت و دولت و غيره. همايش مناسبات دولت و مردم اولين همايش از مباحث تاريخ سياسي ايران است كه مناسبات ملت و دولت در تاريخ ايران را از منظر متفکران به بحث میگذارد تا آشکار شود که آنها با استناد به چه نوع داده های تاریخی و با اتکا بر چه مفاهيم و مباحث نظري به تبیین مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران پرداخته اند. در این همایش کوشش می شود تا آراء همه متفکران و صاحب نظران دوران پیشامدرن و مدرن این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.


 محورهای همایش

1- نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران سنتی و سنت گرایان در زمینه مناسبات دولت و مردم نظیر: ابن مقفع/ ماوردی/ نظام‌الملک / ابوالفضل بیهقی/ جاحظ/ فارابی/ شیخ شهاب الدین سهروردی / بلعمی/ ابوریحان بیرونی/ ابوالقاسم فردوسی/ خواجه نصرالدین طوسی/رشیدالدین فضل الله/ روزبهان خنجی/ ابن خلدون/ شیخ مصلح الدین سعدی و...
2- نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران مدرن همچون: آخوندزاده/ ملکم/ تقی زاده/ فروغی / مستشارالدوله/ مراغه‌ای/ طالبوف/ نائینی/ شیخ فضل الله/ محمود افشار/ حسین کاظم زده ایرانشهر و...
3- نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران دین گرای معاصرازجمله: امام خمینی / شریعتی / بازرگان/ عبدالکریم سروش و...
4- نقد آراء و دیدگاه‌های صاحبنظران آکادمیک: الف) صاحب نظران معاصر ایرانی: طباطبایی/ آدمیت / بشیریه/ کاتوزیان/ آبراهامیان / اشرف / میلانی / فرهنگ رجایی و...

نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران سنتی و سنت گرایان در زمینه مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران

 امکاناتی که به شرکت کنندگان ارائه می شود

 صدور گواهی پذیرش مقالات
 امکان چاپ مقاله کنفرانس در مجلات معتبر ISI و ISC
 نمایه شدن مقالات کنفرانس
 امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 اهدا لوح فشرده حاوی تمامی مقالات پذیرش شده در همایش
 چاپ مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه جکیده مقالات کنفرانس
 بهره مندی از تسهیلات حامیان کنفرانس

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۲/۰۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۰/۲۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۲/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران سنتی و سنت گرایان در زمینه مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران
همراه
تلفن دبیرخانه ۸۸۰۴۶۸۹۱
پست الکترونیک Dowlatmardom1@ihcs.ac.ir
آدرس دبیرخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :بزرگراه کردستان خیابان دکتر آئینه وند