سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://conf.isc.gov.ir/csesd95


 محورهای همایش

توسعه دریای خزر         

  • نفت وگاز
  • حمل و نقل دریایی
  • صید و صیادی
  • توریسم واکوتوریسم

آلودگی دریای خزر

  • ترکیبات آلی
  • فلزات سنگین
  • بیولوژیکی

آبزیان دریای خزر

  • پلانگتون ها
  • نکتون ها
کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۷/۱۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۷/۰۲

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار
همراه
تلفن دبیرخانه 01344320895
پست الکترونیک csesd2017@gmail.com
آدرس دبیرخانه صومعه سرا- میدان انتقام- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان