سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین همایش ملی معادن روباز

مهندسی / مهندسی معدن

 درباره همایش

<p>منبع: سایت همایش به آدرس</p><p>http://iopmc.uk.ac.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx</p>


 محورهای همایش

 • فرصت های سرمایه گذاری در معادن روباز کشور
 • طراحی
 • برنامه ریزی تولید
 • پایداری شیب
 • پایش و ابزاربندی
 • ژئومکانیک
 • حفاری و انفجار
 • ترابری
 • خدمات فنی
 • زهکشی
 • ایمنی و محیط زیست
 • بازسازی
 • فتوگرامتری کوتاه برد
 • تاثیرپذیری متقابل معادن روباز و زیرزمینی
 • مدیریت و اقتصاد
 • آموزش و پژوهش
چهارمین همایش ملی معادن روباز

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۲/۲۶
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۱/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین همایش ملی معادن روباز
همراه
تلفن دبیرخانه 32120961-034
پست الکترونیک IOPMC@conf.uk.ac.ir
آدرس دبیرخانه کرمان - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان - بخش مهندسی معدن