سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

علوم پایه / فیزیک

 درباره همایش


 محورهای همایش

 •  جریان‌های آرام
 •   جریان‌های متلاطم
 •   پایداری جریان
 •   جریان‌های تراکم‌ ناپذیر
 •   جریان‌های تراکم‌پذیر
 •   جریان‌های بیولوژیک
 •   لایه‌های مرزی
 •   شاره‌های غیرنیوتنی
 •   جریان های با سطح آزاد
 •   جریان‌های دوفازی و چندفازی
 •   جریان‌های همراه با احتراق
 •   جریان‌های رقیق
 •   جریان در محیط‌های متخلخل
 •   دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی (جوی و اقیانوسی)
 •   کاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره های محیطی
 •   دینامیک شاره های زیست محیطی
 •   اثرات شناوری  و دوران در جریان
 •   انتقال جرم و گرما
 •   جریان‌های با سطح آزاد
 •   کاربرد شاره‌ها در مهندسی پزشکی
 •   روش‌های اندازه‌گیری و کنترل جریان
 •   دینامیک شاره‌ها در مقیاس کوچک (میکرو  و نانو)
 •   دینامیک شاره ها در مهندسی سازه های دریایی و مهندسی کشتی
 •   دینامیک شاره‌ها با اثرات میدان مغناطیسی و الکتریکی
 •   نانوشاره‌ها
 •   بایو مکانیک
 •   مهندسی بافت
 •   سایر
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۰/۲۸
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
همراه
تلفن دبیرخانه 32300258-023
پست الکترونیک fd2017@shahroodut.ac.ir
آدرس دبیرخانه شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی مکانیک