سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران ( با تاکید بر بین المللی سازی آموزش مهندسی )

مهندسی / سایر

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://iicee2017.kntu.ac.ir/fa/


 محورهای همایش

بین‌المللی سازی موسسات آموزش مهندسی ایران

توجه به حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در آموزش مهندسی

محتوای برنامه‌های درسی درآموزش مهندسی

مستندسازی تجربیات درآموزش مهندسی

استفاده از شیوه‌های نوین تدریس و ارزشیابی در آموزش مهندسی

چالش ها و راه حل ها در ارتباط با برنامه ریزی و اجرای آموزش مهندسی

سایر موارد

پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران ( با تاکید بر بین المللی سازی آموزش مهندسی )

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۸/۳۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران ( با تاکید بر بین المللی سازی آموزش مهندسی )
همراه
تلفن دبیرخانه 84063255-021
پست الکترونیک iicee2017@kntu.ac.ir
آدرس دبیرخانه تهران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی