سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران

مهندسی / مهندسی برق

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • شیوه ­های نوین آموزش الکترومغناطیس مهندسی
 • کاربرد الکترومغناطیس در مهندسی
 • نظریه میدان­ها و امواج الکترومغناطیس
 • روش­های عددی در الکترومغناطیس
 • اندازه­ گیری الکترومغناطیسی
 • اپتیک و فوتونیک
 • آنتن و انتشار امواج
 • الکترومغناطیس و پدافند غیرعامل
 • سامانه ­های رادار و جنگ الکترومغناطیسی
 • مدارهای فعال و غیرفعال الکترومغناطیسی
 • مهندسی مایکروویو، امواج میلی­متری و زیرمیلی­متری
 • کاربرد روش المان محدود در محاسبات میدان­های مغناطیسی
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۱/۳۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۲/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 9-22970060-021 داخلی 2591
پست الکترونیک iceem2017@srttu.edu
آدرس دبیرخانه تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی