سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش ملی توسعه متوازن رشته های تحصیلی

علوم انسانی / آموزش و یادگیری

 درباره همایش


 محورهای همایش

اسناد بالادستی و توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی

چیستی ، چرایی و چگونگی توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی

مطالعات آمایش سرزمین و هدایت تحصیلی دانش آموزان

عدالت آموزشی و توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی

ارتباط برنامه درس ملی و توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی

مطالعات تطبیقی و توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی

توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی، کارآفرینی و برنامه آموزش همراه با تولید

ضرورت توسعه ی متوازن رشته ها ، نیاز بازار کار و ارتباط صنعت و دانشگاه

توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی و تربیت نیروی انسانی کارآمد

هدایت تحصیلی و توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی ( طراحی نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی )

فرصت ها و چالش های توسعه ی متوازن رشته های تحصیلی

همایش ملی توسعه متوازن رشته های تحصیلی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۴/۲۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۰/۲۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش ملی توسعه متوازن رشته های تحصیلی
همراه
تلفن دبیرخانه 086-33135385
پست الکترونیک Fan1500@medu.ir
آدرس دبیرخانه اراک خیابان شهید شیرودی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ساختمان 2 دبیرخانه همایش توسعه متوازن رشته های تحصیلی متوسطه