سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش

در این همایش واپسین دستاوردهای پژوهشگران ایرانی و بین‌المللی در زمینه‌ی کاربردهای تابش سنکروترون در علوم پایه، مهندسی و پزشکی ارائه‌ خواهد شد و فرصتی مناسب برای آشنایی و گفتگو میان کاربران باتجربه چشمه‌های نور سنکروترونی و پژوهشگران و کاربران بالقوه‌ در کشور خواهد بود. برای نام‌نویسی و دریافت اطلاعات بیشتر به برگه‌ی رسمی این همایش مراجعه کنید.


 محورهای همایش

Join the community of synchrotron radiation users sharing their knowledge and experience of S.R. applications in the fields of:

  • Physics
  • Chemistry
  • Materials Science
  • Structural Biology
  • Life Sciences
  • Pharmaceutics
  • Earth Sciences
  • Environment
  • Archeometry
نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۲/۱۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 2122813738
پست الکترونیک users.ilsf@ipm.ir
آدرس دبیرخانه ابتدای بزرگراه ارتش پژوهشگاه دانش‌های بنیادی چشمه نور ایران