سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور

علوم پایه / آمار

 درباره همایش


 محورهای همایش

آمار کاربردی

آمار نظری

احتمال و کاربردهای آن

فرایندهای تصادفی

آمار زیستی

آمار رسمی

آموزش آمار

آمار فازی

علوم ریاضیات

دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۲/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۱۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۲/۲۴

 اطلاعات تماس

وب سایت دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور
همراه
تلفن دبیرخانه 00000000
پست الکترونیک conference_pnu_stat10@yahoo.com
آدرس دبیرخانه شیراز. شهرک گلستان. بلوار دهخدا. بلوار پیام. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز