سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

مهندسی / مهندسی IT

 درباره همایش


 محورهای همایش

1. مبانی نظری،فلسفی،روان شناختی و جامعه شناختی، یادگيری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی

2. برنامه ریزی آموزشی و درسی یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی

3. مدلسازی کاربر و شخصی سازی مولفه های یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی

4. طراحی و اجرای واسط های هوشمند و محیط های چند رسانه ای برای مقاصد یادگیری الکترونیکی

5. شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای راهنما

6. یادگیری الکترونیکی و بین المللی سازی آموزش به ویژه در زمینه های ایران شناسی، آموزش زبان فارسی و علوم و فرهنگ ایرانی اسلامی

7. کاربرد یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی در آموزش غیررسمی و مادام العمر

8. مدیریت ، نظارت و ارزیابی نظام یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی

یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۷/۲۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۲۵

 اطلاعات تماس

وب سایت یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 021-23322212
پست الکترونیک ICELET2017@conference.pnu.ac.ir
آدرس دبیرخانه تهران، بزرگراه ارتش، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و از راه دور