سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران

علوم پایه / زمین شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

زمین شناسی اقتصادی

پترولوژی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)

اکتشافات ژئوشیمیایی

اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی

زمین شناسی زیست محیطی

زمین شیمی و هیدروشیمی

کانه آرایی

سنجش از دور، GIS و اکتشافات معدنی

 نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۱۷

 اطلاعات تماس

وب سایت نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 05632202301 داخلی 590
پست الکترونیک iseg9@birjand.ac.ir
آدرس دبیرخانه بیرجند- انتهای بلوار شهید آوینی- پردیس دانشگاه بیرجند- گروه زمین شناسی