سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

علوم انسانی / روانشناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

کاربرد نظریه‌های آموزش ، رشد ، انگیزش و فراشناخت در  تدریس و یادگیری
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 
نقد ابزارهای حوزه روان شناسی تربیتی
ساخت و هنجاریابی ابزارهای  حوزه روان شناسی تربیتی
روان  شناسی افراد با نیازهای ویژه و چالش های پیش رو 
نقد روش‌شناختی و محتویی پژوهشهای اخیر در حوزه روان شناسی تربیتی
سبک های یادگیری و آموزش
سبک های تفکر و آموزش 
روان‌شناسی معلم
مدیریت کلاس درس 
اختلالات یادگیری
مطالعات عصب تربیتی

اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۲/۰۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۱۱/۰۸

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو
همراه
تلفن دبیرخانه 021-66706011
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه