سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

علوم انسانی / سایر

 درباره همایش

منبع»: وب سایت همایش به آدرس http://www.conf2017.ir


 محورهای همایش

پژوهش های دینی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم رفتاری
روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت
مطالعات فرهنگی
هنر
زبان و ادبیات فارسی
حقوق
جامعه شناسی
ارتباطات و علوم سیاسی 

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۹/۱۶
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۹/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
همراه
تلفن دبیرخانه 09031776703
پست الکترونیک info@conf2017.ir
آدرس دبیرخانه تهران-دانشگاه امام صادق