سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

علوم انسانی / اقتصاد

 درباره همایش

منبع:

وب سایت همایش به آدرس http://www.cnf.toroudshomal.com


 محورهای همایش

اقتصاد :
اقتصاد پسابرجام
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
مقایسه عملکرد اقتصادی دولت دهم و یازدهم
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد ایران
سیاستهای اقتصادی ترامپ و پیامدهای جهانی آن
اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال
راهکارهای اقتصادی کلان و خرد پیشنهادی به دولت دوازدهم
علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی ( سوداگری، کلاسیک ها، کینزین ها، نئوکلاسیک ها، پولیون و ...)
هدفمندی یارانه ها و باید ها و نبایدهای یارانه ایرانیان
شاخص های کسب و کار
شیوه های بهینه بهره مندی از منابع طبیعی در اقتصاد ایران (معدن، نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی و ...)
گردشگری راهکار دستیابی به اشتغال گسترده و رشد پایدار
و ...
مدیریت :
شیوه های جدید بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی
عملکرد مدیریتی دولت یازدهم در سطح کلان و خرد
مقایسه عملکرد مدیریتی دولت دهم و یازدهم
مدیریت مبتنی بر اینترنت و فضای مجازی
نقش علم مدیریت در دستیابی به اقتصاد مقاومتی
تئوری های مدیریت
راهکارهای مدیریتی کلان و خرد پیشنهادی به دولت دوازدهم
و ...
مدیریت کاربردی با رویکرد ملی:
مدیریت منابع انسانی کاربردی
مدیریت مالی کاربردی
مدیریت دانش کاربردی
مدیریت ریسک کاربردی
مدیریت استراتژیک کاربردی
مدیریت تولید کاربردی
مدیریت صنعتی کاربردی
مدیریت بحران کاربردی
تئوری های مدیریت کاربردی
مدیریت کارآفرینی کاربردی
و ...
اقتصاد کاربردی با رویکرد ملی:
اقتصاد بازرگانی کاربردی
اقتصاد انرژی کاربردی
اقتصاد سنجی کاربردی
اقتصاد پولی کاربردی
اقتصاد کشاورزی کاربردی
اقتصاد مدیریت کاربردی
اقتصاد محیط زیست کاربردی
اقتصاد منابع کاربردی
اقتصاد شهری و روستایی کاربردی
اقتصاد برنامه ریزی کاربردی
اقتصاد بخش عمومی کاربردی
تجارت بین الملل کاربردی
و …
موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
اقتصاد و مدیریت نظامی:
مدیریت نظامی:
مدیریت منابع انسانی در امور نظامی
مدیریت مالی در امور نظامی
مدیریت دانش در امور نظامی
مدیریت ریسک در امور نظامی
مدیریت تولید در امور نظامی
مدیریت صنعتی در امور نظامی
مدیریت زمان در امور نظامی
مدیریت بحران در امور نظامی
مدیریت راهبردی در امور نظامی
تئوری های مدیریت نظامی
و ...
اقتصاد نظامی:
اقتصاد و جنگهای آینده
شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ
تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ
برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی
اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی
فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی
جنگ اطلاعات اقتصادی
برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی
هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی
پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی
منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی
ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی
خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و ...
هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
و ... 
اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌‌:
مبانی و نظریه ها:
نفت  و گاز و توسعه اقتصادی
نفت  وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی
برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز
تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز
تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز
مدیریت منابع نفت وگاز
نظریه بازی ها 
عرضه و تقاضای نفت:
بازار کالا ها و تجارت
پیش بینی بازار نفت و گاز
قیمت گذاری نفت و گاز
مصرف فرآورده های نفت  و گاز
تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت  و گاز
مدیریت فروش نفت وگاز
انرژی های جایگزین:
انرژی های نو
آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای
سایر منابع انرژی
سرمایه گذاری در نفت و گاز:
روش های تامین مالی نفت و گاز
قراردادها
میزان سرایه گذاری در پروژه ها
سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی

چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۴/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۱۲

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
همراه
تلفن دبیرخانه ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۴ - ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۳
پست الکترونیک cnfconf@gmail.com
آدرس دبیرخانه مازندران، بابلسر، بلوار شریفی، نبش شریفی ۱۷، مجتمع پارسا، طبقه پنچم، واحد ۸