سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی و تکنولوژی

مهندسی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

علوم مهندسی 
مهندسی کامپیوتر
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
مهندسی صنایع
مهندسی هوافضا
مهندسی پزشکی
مهندسی محابرات
مهندسی نفت
مهندسی هسته ای
علوم پایه و تکنولوژی
علوم زیستی
زمین شناسی
علوم کشاورزی
علوم آزمایشگاهی
دارو سازی
محیط زیست
آمار و ریاضی
فیزیک کاربردی
شیمی کاربردی
 بیوتکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی و تکنولوژی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۴/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی و تکنولوژی
همراه 09334740057
تلفن دبیرخانه 09334740057
پست الکترونیک info@bmpars.ir
آدرس دبیرخانه -