سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

مدیریت عمومی
مدیریت کیفیت بهره برداری و تعالی سازمانی
مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
مدیریت استراتژیک
خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازار
مدیریت آینده پژوهی
مدیریت پروژه
مدیریت مالی
مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد
علوم رفتاری در مدیریت
مدیریت جهانگردی و گردشگری
مدیریت بازرگانی
تجارت الکترونیک
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
اقتصاد سنجی
رشد اقتصادی
نظام های اقتصادی
اقتصاد توسعه
اقتصاد کشاورزی
برنامه ریزی اقتصادی
اقتصاد شهری
اقتصاد انرژی
توسعه اقتصادی تولیدو مدیریت مالی
سرمایه گذاری
اقتصاد بین الملل
بانکداری
مالیات و امور مالیاتی
مباحث نوین در حسابداری
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
شناسیایی ارزش گذاری سنجش و حسابداری سرمایه فکری
بازار سرمایه شفافیت و حسابداری
حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری
حسابداری و فناوری اطلاعات
حسابرسی
حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی
حسابداری دولتی و توسعه سازمانی
رویکردهای حسابداری در مدیریت مالی
حسابداری شرکتی
مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان
روشهای هزینه یابی و حسابداری مدیریت
اطلاعات حسابداری در ارزشیابی شرکت ها
حسابداری عمومی
حسابداری مدیریت
علوم تربیتی
علوم اجتماعی
روانشناسی
حقوق بین المللی
علوم انسانی
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
روانشناسی اجتماعی
پژوهش در هنر
زبان و ادبیات انگلیسی
جامعه شناسی
کتابداری
علوم رفتاری
علوم سیاسی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۴/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۱۷

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
همراه
تلفن دبیرخانه ۰۲۱۸۸۵۵۱۲۶۳
پست الکترونیک info@۲hmeaconf.com
آدرس دبیرخانه تهران – میدان هفتم تیر – کوچه قابوسنامه – پلاک ۲۴۴ – واحد ۸