سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

علوم انسانی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

الهیات و معارف اسلامی
الگوهای ایرانی اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
جغرافیا و برنامه ریزی
زبان و ادبیات فارسی
علوم قرآن و حدیث
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
علوم حسابداری
علوم روانشناسی
علوم اجتماعی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم رفناری
علوم سیاسی
فقه و حقوق
علوم تربیتی
انسان و هنر

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۴/۲۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
همراه 09174730500
تلفن دبیرخانه 09174730500
پست الکترونیک info@2intconf.com
آدرس دبیرخانه ایران - بوشهر - مرکز تحقیقات پژوهش های بنیادین