سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21

مهندسی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

علوم مهندسی: 
برق
مکانیک
کامپیوتر
عمران
معماری
صنایع
کشاورزی
منابع طبیعی و محیط زیست
معدن
متالوژی
شیمی
هوافضا
علوم انسانی:
مدیریت
حسابداری
اقتصاد
روانشناسی
علوم تربیتی
علوم انسانی
مطالعات فرهنگی