سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

پزشکی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

Biopharmaceutics, Pharmacokinetics and Drug Metabolism
Pharmaceutical Education and Professional Pharmacy
Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology
Pharmacognosy and Phytochemistry
Pharmacy Industry Practice and Administration
Environmental Toxicology and Public Health
Hospital, Community and Clinical Pharmacy
Drug Design and Molecular Modeling
Pharmaceutical Nanotechnology
Drug and Supplement Control
Pharmacology and Toxicology
Pharmaceutical Biotechnology
Pharmaceutical Technology
Clinical Pharmacology
Medicinal Chemistry
Radiopharmacy
Others

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۷/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 38381590 – 081
پست الکترونیک ipsc2017@umsha.ac.ir
آدرس دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی همدان – دانشکده داروسازی