سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

فیزولوژی و تغذیه ورزشی
مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی
کار آفرینی ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در ورزش

اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۷/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۶/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
همراه
تلفن دبیرخانه 000000
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه دانشکده علوم ورزشی ارومیه