سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

دین و مذهب / علوم قرآن و حدیث

 درباره همایش


 محورهای همایش

بهداشت محیط و محیط زیست از منظر قرآن وحدیث
مولفه های اعتقادی موثر بر سلامت ازمنظر قرآن و حدیث
طب سنتی در حفظ سلامتی از منظر قرآن وحدیث
تغذیه سالم از منظر قرآن و حدیث
ارتباط روزه داری وسلامت جسمانی از منظر قرآن وحدیث
حفظ تندرستی از منظر قرآن و حدیث
شاخص ها و نشانه های سلامت روانی از منظر قرآن وحدیث
پیشگیری ودرمان بیمای ها از منظر قرآن وحدیث

چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۹/۰۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۷/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث
همراه
تلفن دبیرخانه 43822342-021
پست الکترونیک sharee_med@ajaums.ac.ir
آدرس دبیرخانه تهران - دانشگاه علوم پزشکی آجا