سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی

مهندسی / مهندسی شیمی

 درباره همایش


 محورهای همایش

سنتز مواد و نانو مواد
کاتالیست ها  و فرآیندهای انتقال و استخراج
تولید انرژی ، تبدیل انرژی و انرژی های نوین
طراحی آزمایشات، مدلسازی و شبیه سازی
حسگرها و بیو حسگرها
 تولید و فناوری
شبیه سازی سنتز و انتقال دارو

کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۱۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۶/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی
همراه 09187217353
تلفن دبیرخانه -
پست الکترونیک َa@yahoo.com
آدرس دبیرخانه -