سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

علوم انسانی / علوم تربیتی آموزشی

 درباره همایش


 محورهای همایش

نقش آموزش در توانمند سازی جامعه
تکنولوژی، جایگاه و کاربرد آن در نظام آموزشی
نقش مدیریت، آموزش و بهسازی منابع انسانی در نظام آموزشی
توسعه و ترویج علوم در نظام آموزشی
نقش اسناد بالادستی، مدل ها، الگوها و نظریه ها در نظام آموزشی
نقش تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در نظام آموزشی
کاربرد روانشناختی در آموزش
اخلاق و جایگاه آن در نظام آموزشی
تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی
نقش طراحی و سنجش در نظام آموزشی
آموزش مجازی و جایگاه آن در نظام آموزشی
جایگاه آموزش در ارتقاء سلامت
آموزش هنر در نظام آموزشی کشور
آموزش تعالیم دینی و قرآن و نقش آن در سلامت جامعه
نقش امکانات و تجهیزات در فرآیند یاددهی و یادگیری
تربیت بدنی و جایگاه آن در نظام آموزشی
نقش آسیب های اجتماعی در آموزش
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهره مندی نظام آموزشی
پداگوژی نوین در عرصه آموزش
حقوق شهروندی و جایگاه آن در نظام آموزش
ارزشیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزشی
اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی
آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان
فرهنگ و نظام آموزشی
روش های نوین آموزش در علوم پایه و علوم فنی و مهندسی
مدیریت و جایگاه آن در نظام آموزشی کشور

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۴/۳۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۰۹
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۲۵

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
همراه
تلفن دبیرخانه 4 - 0002 3659 (041)
پست الکترونیک Info@unpardis.com
آدرس دبیرخانه ایران / تبریز / آبرسان / خیابان فارابی / ساختمان 90 / همکف / واحد B