سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

مهندسی / مهندسی شهرسازی

 درباره همایش


 محورهای همایش

معماری :
مباحث نظری معماری:
نقـــــــــد معماری
هویت در معماری
طبیعت و معماری
مذهب و معـماری
فلسفه و معماری
انسان و معـماری
جامعه و معـماری
فرایند طراحی معمــاری
آینده پژوهی در معماری
سبک شناسی معمـاری
روش تحقیق در معماری
زیبایـــــــــــــــی شناسی در معمــــــاری
مطالعات معماری ایــــــران و جهــــــــان
فرهنگ و بازپروری فرهنگی در معماری
الگوهای موفق فضایی-کالبدی-کارکردی در انواع کاربری ها
شاخه­ ها و رویکردهای معماری :
معماری بــــــومی 
معماری داخلــــی
تزئینات و معمـاری
معماری هوشـمند
معماری اسلامــی
معماری پارامتریک
معماری منظــــــر
معماری سلامـــت
معماری خیابانــی
اکوتوریــــــــــــسم و معماری
گرافیک محیطــــــی و معماری
طراحی صنعتـــــــی و معماری
مرمـــــت و باززنده سازی بنـا
روانشناسی محیطی و معماری
فن آوری هــــــا و مصـــــالح نویـــــن ساخت و ساز
فن آوری ها و مصالح سنتی و بومــــــی ساخت و ساز
چالش­ها و مسائل معماری (آسیب­ شناسی و راه­کارها) :
اخلاق حرفـــــــــــه ای
پدافند غیرعـــــــــــامل
هویت معماری معاصــر
معماری معاصر ایــــران
گردشـــگری و معماری
انـــــــــــرژی و معماری
بازسازی پس از سانحه
آسیــــــــب شناسی آمـــــوزش معمـــاری
مسابقات ملی و بیــــــن المللی معمـــاری
ضوابط و مقررات فنی و طراحــــی معمـاری
استانداردســـازی بومی مصالح در معماری

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۸/۳۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی
همراه
تلفن دبیرخانه 04133416064
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه : آذربایجان شرقی ایلخچی خیابان امام - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی