سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران

پزشکی / علوم آزمایشگاهی

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://14toxico.sums.ac.ir


 محورهای همایش

 

·        سم شناسی دارویی
·        سم شناسی سلولی، مولکولی و مکانیستیک
·        سم شناسی در پزشکی قانونی
·        سم شناسی بالینی و مسمومیت
·        اعتیاد و سوء مصرف مواد 
·        سم شناسی غذایی
·        سم شناسی تجزیه ای و روشهای جدید آزمایشگاهی 
·        سم شناسی و نانو مواد
·        سم شناسی مواد شیمیایی جنگی
·        سموم طبیعی 
·        سم شناسی ژنتیک
·        سم شناسی محیط زیست
·        سم شناسی صنعتی و شغلی
·        سم شناسی تنظیمی و تخمین خطر

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۸/۰۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 071-32424128-داخلی 297
پست الکترونیک irtoxico14@sums.ac.ir
آدرس دبیرخانه دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز ساختمان شماره 8 – طبقه 2