سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش گردشگری، مدیریت فرصتها

علوم انسانی / گردشگری

 درباره همایش


 محورهای همایش

1) گردشگری پایدار

2) گردشگری درمانی و سلامت

3) بازاریابی و برندینگ گردشگری

4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری

5) گردشگری دینی و معنوی

6) گردشگری خاص

7) جایگاه منابع انسانی در گردشگری

8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری

9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری

10) یزد شناسی و گردشگری

اولین همایش گردشگری، مدیریت فرصتها

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۱/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش گردشگری، مدیریت فرصتها
همراه
تلفن دبیرخانه 035-38250726
پست الکترونیک tcopnu95@gmail.com
آدرس دبیرخانه یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه پیام نور استان یزد