سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

شناسایی منابع آب

روش های مدیریت بحران آب

کیفیت آب

روش های بازگرداندن پساب ها به چرخه مصرف

مدیریت مصرف آب کشاورزی

آب و محیط زیست

فناوری و مدیریت بحران آب

آب های مجازی

مدیریت مصرف آب در صنعت

اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۶/۲۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۳/۱۰
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۲۵

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب
همراه
تلفن دبیرخانه 0
پست الکترونیک fwc@birjand.ac.ir
آدرس دبیرخانه دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم -دبیرخانه سمینار علمی بحران