سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

علوم زراعی و باغبانی

گیاهپزشکی

علوم دام

مدیریت منابع آب و خاک

کارآفرینی، نوآوری و تغییر روش های آموزشی در بخش کشاورزی

نقش شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال بخش کشاورزی

نقش نظارتی فارغ التحصیلان بخش های مختلف کشاورزی در افزایش بهره وری

نقش صنایع غذایی و بسته بندی در تولید و اشتغال

اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۱۱/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۱۱/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
همراه
تلفن دبیرخانه 05632254045-49 داخلی 262
پست الکترونیک nopea2018@birjand.ac.ir
آدرس دبیرخانه خراسان جنوبی، بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، صندوق پستی 331 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی